عنوان: آغاز ثبت نام کارگاه های ورزشی
کد: 2046
تاریخ: 1401/11/25
متن خبر

ثبت نام کارگاه آموزشی از ۲۵ بهمن ۱۴۰۱ در سامانه وبینار آغاز شد:


برگزاری کارگاه آموزشی "راهنمایی عملی طراحی تمرین آمادگی جسمانی و سلامتی" ویژه همکاران در تاریخ ۳ / ۱۲ / ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۸

مکان برگزاری:سالن دفاع دانشکده ادبیات


برگزاری کارگاه آموزشی" راهنمایی عملی طراحی تمرین های بدنسازی " ویژه همکاران در تاریخ ۱۰ / ۱۲ / ۱۴۰۱ از ساعت ۱۴ الی ۱۸

مکان برگزاری:سالن دفاع دانشکده ادبیات


برگزاری این کارگاه ها به صورت حضوری خواهد بود.

مدرس: جناب آقای دکتر مصطفی رحیمی، عضو هیئت علمی گروه علوم ورزشی